GIẢI PHÁPAscentia Sky Garden

Loại Dự án Quốc gia Diện tích Hình thức sử dụng
Chung cư Singapore 70 m² à Tần suất sử dụng thấp

à Sản phẩm sử dụng trong dự án này: