January 29, 2020 / #News

Eliminate Coronavirus with 2XL!

With the outbreak of Coronavirus, Singaporeans are taking preventive measures against it. However, with masks and hand sanitizers running out, we need to find other effective ways to not get infected, and Active Lifestyle has the solution for you, with the 2XL Antibacterial Force Wipes!  The Antibacterial Force Wipes can be used on any surface and it will eliminate Coronavirus in 4 minutes!  *Below is the official documentation that informs about the other types of pathogens it kills,... [ Đọc Thêm ]December 06, 2019 / #Góc Chia Sẻ

TOP 10 XU HƯỚNG FITNESS NĂM 2020

TOP 10 XU HƯỚNG FITNESS NĂM 2020 Trang ACSM(American College of Sports Medicine) đã làm một cuộc khào sát thông qua các chuyên gia sức khỏe và thể hình trên thế giới để chọn ra các xu hướng thể thao hằng năm. Dưới đây là 10 xu hướng tập luyện nổi bật trong năm 2020: 10. THUÊ CHUYÊN GIA THỂ DỤC CÓ BẰNG CẤP - CERTIFIED FITNESS PROFESSIONALS Trong năm 2019, thuê chuyên gia đã xuất hiện ở vị trí thứ 6 và... [ Đọc Thêm ]