GIẢI PHÁPBeijing Kerry Center

Loại Dự án Quốc gia Diện tích Hình thức sử dụng
Khách Sạn/Resort Trung Quốc 2700 m² à Tần suất sử dụng cao

à Sản phẩm sử dụng trong dự án này: