GIẢI PHÁPHospitality Concept

Loại Dự án Quốc gia Diện tích Hình thức sử dụng
Khách Sạn/Resort Khái niệm 150 m² à Tần suất sử dụng cao

à Sản phẩm sử dụng trong dự án này: