GIẢI PHÁPHyatt on the Bund

Loại Dự án Quốc gia Diện tích Hình thức sử dụng
Khách Sạn/Resort Trung Quốc 780 m² à Tần suất sử dụng thấp

à Sản phẩm sử dụng trong dự án này: