GIẢI PHÁPKingsford Hillview Peak

Loại Dự án Quốc gia Diện tích Hình thức sử dụng
Chung cư Singapore 23 m² à Tần suất sử dụng cao

à Sản phẩm sử dụng trong dự án này: