GIẢI PHÁPOur Tampines Hub

Loại Dự án Quốc gia Diện tích Hình thức sử dụng
CLB cộng đồng Singapore 320 m² à Tần suất sử dụng cao

Our Tampines Hub

à Sản phẩm sử dụng trong dự án này: