GIẢI PHÁPSembcorp Marine Offshore Platform

Loại Dự án Quốc gia Diện tích Hình thức sử dụng
Công ty Singapore 40 m² à Sauna