GIẢI PHÁPSingapore Sports Hub (Sport Performance Lab)

Loại Dự án Quốc gia Diện tích Hình thức sử dụng
Thể Thao Chuyên Nghiệp Singapore 800 m² à Tần suất sử dụng cao

à Sản phẩm sử dụng trong dự án này: