GIẢI PHÁPWater View (Out Door)

Loại Dự án Quốc gia Diện tích Hình thức sử dụng
Chung cư Singapore 70 m² à Dùng ngoài trời

à Sản phẩm sử dụng trong dự án này: